Privacyverklaring

Verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Slimme Interieurs. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Slimme Interieurs.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Slimme Interieurs. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven Slimme Interieurs stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Slimme Interieurs. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Slimme Interieurs via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
03. Analytics De website van Slimme Interieurs verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Slimme Interieurs maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen; Op het moment dat je contact opneemt met Slimme Interieurs via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Analytics; De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gegevens die Slimme Interieurs ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
Hostnet De e-mail van Slimme Interieurs wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.
Opslag periode:
Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Rechten:
01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Slimme Interieurs vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Slimme Interieurs. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Slimme Interieurs.
02. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Slimme Interieurs zijn opgeslagen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Slimme Interieurs al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
03. Jouw rechten: Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Slimme Interieurs vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Slimme Interieurs niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Slimme Interieurs jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@slimmeinterieurs.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id. bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Slimme Interieurs of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Slimme Interieurs. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Slimme Interieurs verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Slimme Interieurs via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Slimme Interieurs de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Slimme Interieurs met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten: Slimme Interieurs behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Slimme Interieurs dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Slimme Interieurs te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Info@slimmeinterieurs.nl
Bitterkruid 40
3824ND Amersfoort.